Chuyển tới nội dung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHINH PHỤC DỰ TOÁN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 1:

Ngày 2:

chuẩn bị trước khi tham gia khoá học

Sắp xếp thời gian và không gian dành 100% cho việc tập trung học tập

Chuẩn bị máy tính sẵn sàng để tham gia các hoạt động bài tập và trải nghiệm

Chuẩn bị sẵn sổ ghi chép (tốt nhất là một cuốn sổ mới chưa ghi)

Chuẩn bị sẵn tinh thần học tập với tâm thế HỌC ĐỂ ÁP DỤNG

Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nhận quà từ Ban tổ chức.

Cài đặt Zoom và thao tác trước khi tham gia khoá học

Ngày
Giờ
Phút
Giây

tôi là Huỳnh Nhất Linh:
Chuyên gia đào Tạo - Tư vấn Quản Lý Chi Phí Dự Án