Chuyển tới nội dung
tron-1.png

ĐĂNG KÝ NHẬN KHÓA HỌC
Báo Cáo Hiệu Quả Dự Án Xây Dựng Bằng LookerStudio Nâng Cao

bÁO CÁO BAO GỒM

01. QUẢN LÝ TỔNG QUAN HIỆU QUẢ DỰ ÁN

02. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH - HIỆU QUẢ

02. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH – HIỆU QUẢ

03. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN/ THU CHI - TÀI CHÍNH

03. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN/ THU CHI – TÀI CHÍNH

04. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG A - TIẾN ĐỘ

04. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG A – TIẾN ĐỘ

05. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU

05. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU

06. QUẢN LÝ CUNG CẤP VẬT TƯ - HAO HỤT

06. QUẢN LÝ CUNG CẤP VẬT TƯ – HAO HỤT

07 QUẢN LÝ CUNG ỨNG - PHỐI HỢP

07 QUẢN LÝ CUNG ỨNG – PHỐI HỢP

08. BÁO CÁO KHÁC

QUẢN LÝ ĐƯỢC HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN BẠN SẼ LÀ NGƯỜI KHÔNG THỂ BỊ THAY THẾ

Đăng ký nhận KHÓA HỌC

Báo Cáo Hiệu Quả Dự Án Xây Dựng Bằng LookerStudio

Giúp bạn trả lời mọi câu hỏi về quản lý hiệu quả dự án

Xem mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị

Dễ dàng thực hiện và điều chỉnh báo cáo theo nhu cầu

Các bước để nhận khóa học

B1: Nhận mail xác nhận và nghiên cứu tài liệu

B2: Đội ngũ hỗ trợ liên hệ và kích hoạt khóa học

B3: Thực hành, tự tay tạo ra các báo cáo và ứng dụng vào công việc

đăng ký miễn phí ngay hôm nay

Nhanh tay đăng ký bởi vì số lượng rất có hạn

Ngày
Giờ
Phút
Giây
FORM đăng ký chương trình Looker Studio nâng cao (#48)

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật 100%

Hãy hành động! Một bước hành động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định