CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC

LÀM CHỦ KHỐI LƯỢNG
CHINH PHỤC DỰ TOÁN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH !!!

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Đăng ký Thông tin để BTC cung cấp Key dùng thử Phần Mềm lập dự toán. Phần mềm này rất quan trọng trong quá trình thực hành xuyên suốt khoá học. BTC sẽ gửi Hướng dẫn qua Email của Bạn. Vui lòng kiểm tra Email và làm theo hướng dẫn.

Buổi 1 - Dự Toán & Khối lượng