Chuyển tới nội dung
tron-1.png

ỨNG DỤNG DATA STUDIO VÀO
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

NGHỆ THUẬT LẬP BÁO CÁO DỰ ÁN

Khóa học về

 CÁCH LẬP BÁO CÁO ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ

Khóa học được trực tuyến trong nhóm kín

học bất cứ đâu trên thiết bị của bạn

19h00 – 21h00

BÁO CÁO
DỰ ÁN

Mẫu báo cáo dự án bằng Data Studio / Looker Studio. Đây có phải điều bạn mong muốn đạt được?

ĐÂY CÓ PHẢI ĐIỀU BẠN MUỐN?

BÁO CÁO DỄ DÀNG

Một công cụ lập báo cáo với những thao tác vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể làm được

CẬP NHẬT DỮ LIỆU LIÊN TỤC

Dữ liệu trong báo cáo được cập nhật liên tục trong suốt quá trình thi công của dự án

BÁO CÁO MẪU

Những báo cáo mẫu được ứng dụng vào trong thực tế

TÍNH ỨNG DỤNG CAO

Dễ dàng chia sẻ giữa các bộ phận và có khả năng ứng dụng cao vào trong công việc

ĐĂNG KÝ NGAY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ứng dụng Data Studio trong Quản lý xây dựng